Tlmočenie v praxi očami našich študentov

Začiatkom septembra si viacerí naši študenti vyskúšali v praxi svoje tlmočnícke zručnosti na medzinárodnom sympóziu organizovanom Katedrou ošetrovateľstva UKF v Nitre s názvom Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Podelili sa o to, ako vnímali konferenciu v roli tlmočníka v tlmočníckej kabínke, čo ich pozitívne prekvapilo, ako si rozšírili svoje obzory, ale aj o to, ako funguje príprava tlmočníka v praxi. Veríme, že aj táto skúsenosť s tlmočením im pomôže v ich ďalšom profesijnom raste.

Klaudia Matiková:
„Počas 8.9. – 9.9. 2022 som mala možnosť, spolu s mojimi spolužiakmi, zúčastniť sa na konferencii s názvom: Nursing in the 21st Century in the Process of Changes 2022. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia zahraničných univerzít z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Pre zástupcov posledných dvoch menovaných krajín sme prednášky tlmočili do anglického jazyka. Bola to celkom výzva, tlmočiť prvýkrát mimo školy a rovno do angličtiny. Dlho som zvažovala, či sa zúčastniť tohto podujatia. Nakoniec som veľmi rada, že som mala možnosť vyskúšať si simultánne tlmočiť. Tlmočili sme niekoľko zaujímavých ošetrovateľských tém, kde sme sa stretli s rôznymi rečníkmi. Zaujímavá pre mňa bola aj situácia, kedy sme tlmočili vášnivú debatu po skončení bloku prednášok, pri ktorej sme sa museli popasovať s nadšením odborníkov k jednotlivým témam. Táto skúsenosť mi ukázala, ako to vo svete tlmočenia naozaj funguje, že niekedy príprava nestačí a dosť často je potrebná aj improvizácia.“

Zsuzsa Hajabács:
„Tlmočenie na konferencii „Ošetrovateľstvo v 21. v storočí v procese zmien“ mi dalo množstvo cenných skúseností tak v profesionálnom, ako aj v osobnom rozvoji. Veľmi oceňujem a vysoko si vážim možnosť vyskúšať si náročnú prácu tlmočníka „na ostro“. Vďaka účasti na tejto konferencii som mohla zdokonaliť svoju schopnosť rýchlo a správne reagovať pod tlakom, pružne riešiť prípadné problémy, zvládať stresové situácie, ako aj efektívne sa pripraviť na terminologicky náročné tlmočenie a podať maximálny výkon. Mala som možnosť vyskúšať tlmočenie za úplne iných podmienok, na aké som zvyknutá z prostredia univerzity. Trošku iné kabínky, šumy z okolia ma ale neodradili a po pár minút aklimatizácie som sa plne vrhla na čo najplynulejšie a čo najzrozumiteľnejšie sprostredkovanie prednášaných informácií. Okrem toho som mala možnosť nahliadnuť aj do zákulisia organizácie podujatia tohto druhu, videla som aj to, ako prebieha komunikácia medzi organizátormi podujatia a tlmočníkmi, uvedomila som si, čo všetko vlastne potrebuje samotný tlmočník, aby sa vedel čo najlepšie pripraviť. Získané skúsenosti určite budem môcť využiť aj počas štúdia, ako aj v budúcnosti v mojej vysnívanej profesii tlmočníka.“

Andrej Birčák:
„Vďaka tejto konferencii som mal možnosť si prvýkrát vyskúšať tlmočenie na skutočnom podujatí a vidieť, ako to prebieha. Je to veľký rozdiel oproti online tlmočeniu. Ľudia, prostredie, vybavenie či nasadenie umocňovali atmosféru. Vďaka perfektnej organizácii podujatia boli ideálne podmienky na sprostredkovanie obsahu prednášok zahraničným hosťom, ktorí za to boli veľmi vďační. Podujatie mi poskytlo predovšetkým cennú skúsenosť, ale aj množstvo zaujímavých poznatkov vďaka prezentáciám domácich aj zahraničných odborníkov. Zachytil som svoje nedostatky a viem, čo do budúcnosti zlepšiť. Poďakovanie patrí aj pani doktorke Ukušovej, ktorá nám ponúkla tlmočiť na tejto konferencii a po celý čas na nás dohliadala.“

Mária Nováková:
„Tlmočenie konferencie na Katedre ošetrovateľstva mi prinieslo veľa nových poznatkov a ukázalo sa, aké náročné môže tlmočenie byť, pokiaľ majú rečníci isté špecifické správanie (tempo reči, výmeny názorov, skákanie do reči...). Bola to naozaj veľmi dobrá a obohacujúca skúsenosť v rámci praxe, prípravy do budúcnosti a tiež aj v rámci zvládania stresových situácií. Ďakujem:).“

Martin Tadian:
„Bolo obohacujúce si vyskúšať tlmočenie aj v inom prostredí, ako sú školské tlmočnícke kabínky, kde má človek ako takú svoju pohodu a pomyselnú "bublinu", v ktorej, keď sa mu niečo nepodarí, počuje ho len vyučujúci a on sám. Takéto konferenčné tlmočenie je samozrejme oveľa ťažšie aj kvôli odborným témam, ktoré sme tlmočili, ale aj preto, že vás počúva publikum, ktoré sa spolieha na vás a vaše schopnosti text pretlmočiť. Bolo super vyskúšať si priebeh a takéto tlmočenie, pretože som sa bližšie zoznámil aj s tlmočníckou technikou, ale aj prípravu na tlmočenie pomocou poskytnutých prezentácií a glosárov.“

Boris Podsedlý:
„Som veľmi vďačný za príležitosť tlmočiť na konferencii, pretože mi to okrem možnosti skúsiť si tlmočiť reálne podujatie dalo spätnú väzbu pre seba, ktorú som mohol získať jedine tým, že sa zúčastním. Myslím si, že mi to pomohlo v oblasti kritického myslenia a selekcie dôležitých informácií a tým som dokázal pohotovo reagovať na tempo rečníkov. Musím povedať, že rečníci, ktorých som tlmočil, boli kooperatívni, hoci si to sami neuvedomovali :). Neprednášali takou rýchlosťou, že by som im nerozumel ani po slovensky, prednášali zrozumiteľne a s relatívne miernym tempom. Jediný problém, ktorý som mal s touto konferenciou, bol, že nám bohužiaľ neposlali všetci rečníci svoje prezentácie, takže 80 % z celkového tlmočenia bola improvizácia. Z celej konferencie sa mi veľmi páčili hlavne témy technologického rozvoja ako napríklad prednáška myslím z Košickej univerzity (dúfam, že sa nemýlim), kde začínajú vyučovať študentov medicíny pomocou softvérov a virtuálnej reality a prednáška z Poľska o elektronických nástrojoch, ktoré dokážu vyšetriť pacienta (v promo videu vyšetrovala mamička choré dieťa) a poslať elektronicky výsledky z domu priamo do ambulancie. Taktiež boli veľmi zaujímavé a podnetné aj ostatné prezentácie a prednášky, no väčšina mala príliš veľa štatistík a čísel a s číslami nie som kamarát, tak tie už ani neviem o čom boli :). Najdôležitejšia vec, ktorú si z tejto konferencie odnášam, je to, že som získal viac sebadôvery. Samozrejme, máme stále málo skúseností z tlmočenia "naživo" a je stále čo zlepšovať, no teraz budem tlmočiť presvedčivejšie a so sebadôverou, aj keď budem musieť improvizovať. Pred konferenciou som mal extrémne veľkú trému a predstavoval som si katastrofické scenáre, ako po mne budú hostia hádzať zhnité rajčiny za príšerný výkon. Dopadlo to presne naopak. Všetci boli spokojní s celkovým tlmočením a pár osôb ma dokonca zastavilo a ďakovali nám tlmočníkom za odvedenú prácu. „Veľmi vás obdivujem, ja by som toto nedokázala pretlmočiť,“ mi povedala jedna pani po prvom dni sympózia. Bohužiaľ som sa nemohol zhovárať dlhšie, lebo mi skoro ušiel autobus, tak som iba poďakoval a povedal jej, že by to tiež zvládla :). Bol to veľmi príjemný pocit počuť od niekoho mimo univerzity, že to, čo robíme, robíme dobre a sú spokojní.“

on 26 september 2022