Zastúpenie nitrianskej translatológie na najväčšom prekladateľskom fóre v Bruseli

V dňoch 9.-11. novembra 2022 sa na pôde Európskej komisie v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad s názvom Translating Europe Forum (TEF).

Podujatie patrí dlhoročne k najväčším a najprestížnejším prekladateľským podujatiam v Európe, ktoré pravidelne spájajú predstaviteľov prekladateľského trhu, profesie, inštitúcií EÚ, výskumníkov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií a vývojárov nástrojov a technológií uplatniteľných vo svete prekladu a komunikácie. Tohtoročnou témou TEF bola dostupnosť obsahu a informácií a úloha prekladu a technológií v zabezpečovaní prístupu pre všetkých.

Zastúpenie na TEF 2022 mala opätovne aj nitrianska Katedra translatológie, ktorá sa ako jediná na Slovensku môže pýšiť uznaním Európskej komisie v podobe začlenenia do medzinárodnej siete European Master's in Translation (EMT). Katedra má v tejto sieti dlhodobo silné postavenie, v aktuálnom období zhmotnené taktiež v zastúpení vo Výkonnej rade siete vedúcou KTR Doc. Emíliou Perez, PhD., ktorá je v rámci siete taktiež zakladateľkou pracovnej skupiny venovanej vzdelávaniu budúcich profesionálov v oblasti audiovizuálneho prekladu, dostupnosti obsahu a médií. V pracovnej skupine, ktorú dodnes vedie, je momentálne združených 36 členov z trinástich európskych krajín.

Doc. Emília Perez, PhD. nás reprezentovala aj na tohtoročnom TEF, kde na výzvu Generálneho riaditeľstva pre preklad pripravila panelovú diskusiu o univerzitnom vzdelávaní v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti obsahu a informácií v Európe. Prijatie do jej diskusie prijali zástupcovia prekladateľského trhu, profesie, univerzitného vzdelávania a vývoja technológií, konkrétne Diego Cresceri, zakladateľ a CEO spoločnosti Creative Words a prezident európskej asociácie prekladateľských agentúr ELIA (European Language Industry Association), prof. Jan Hajič z Ústavu formálnej a aplikovanej lingvistiky z Karlovej univerzity v Prahe, prof. Tiina Tuominen z Univerzity v Turku a Hendrik Walter Johnes – viceprezident Európskej asociácie prekladateľov audiovizuálnych textov (AVTE).

Podnetnú diskusiu sledovalo na mieste až 450 účastníkov z celej Európy, pričom ďalších 1000 účastníkov sa na ňu registrovalo online.

Doc. Soňa Hodáková, PhD.
Fotografie: archív DGT Európskej komisie

on 21 november 2022