Poznáme víťazky súťaže O preklade a tlmočení tvorivo

Tento rok sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil v poradí tretí ročník súťaže O preklade a tlmočení tvorivo. Študenti si mohli vybrať z niekoľkých tém, v rámci ktorých prezentovali svoje myšlienky, názory, skúsenosti a postoje.

Súťažné práce boli opäť kvalitné a podnetné a porota sa rozhodla oceniť víťazky v dvoch kategóriách. Najlepšiu prácu na tému Prečo ste sa rozhodli študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo? odovzdala Ivana Fehérová. V kategórii Neviditeľnosť prekladateľa a tlmočníka zvíťazila Martina Psotová.

Obom študentkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za naozaj inšpiratívne čítanie. Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník súťaže v roku 2023.

Text: doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Foto: archív KTR

on 09 december 2022