Tvorivé prekladateľské reflexie 13: Sila prekladu a prekladania

Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre sa 9. apríla 2024 konali ďalšie Tvorivé prekladateľské reflexie. Organizačnému tímu doc. Mgr. Emílii Perez, PhD.; doc. PhDr. Andrejovi Zahorákovi, PhD.; Mgr. Eve Verebovej a Mgr. Romane Jurigovej sa podarilo napriek neblahej symbolike už 13. ročníka znovu usporiadať skvelé podujatie s výbornými prednášajúcimi, vďaka ktorým sa študenti translatológie i ostatní prítomní mali možnosť presvedčiť, že tohtoročný podnázov podujatia Sila prekladu a prekladania bol naozaj výstižný.

Zasadačku dekanátu FF UKF v Nitre opäť od rána zaplnili nielen záujemcovia o preklad, ale aj mnohí praktici z odboru. Podujatie otvorili organizátor doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.; dekan FF UKF v Nitre, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.; ako aj organizátorka a vedúca KTR, doc. Mgr. Emília Perez, PhD. Vo svojich príhovoroch vyjadrili veľké potešenie z udržania tradície usporiadania obľúbeného podujatia, jeho kvality, potenciálu a prínosu pre všetkých zúčastnených.

Úvodná sekcia predstavila charizmatického dabingového režiséra a herca Michala Domonkoša v diskusii s Emíliou Perez. Skromný hosť s maximálnym nasadením prezradil publiku množstvo užitočných rád a poznatkov z vlastných bohatých skúseností, vyzdvihol dôležitosť koncentrácie pri práci a upozornil na najčastejšie chyby, ktorým by sa mali mladí nádejní dabingoví prekladatelia a úpravcovia vyhýbať.

V druhej sekcii Andrej Zahorák vyspovedal Veroniku Goldiňákovú, polyglotku a úspešnú prekladateľku umeleckých textov, ktorá divákov zoznámila so svojimi rôznorodými aktivitami od začiatkov až po súčasnosť, napríklad založením študentského prekladateľského projektu Samyzdat, spoluprácou s vydavateľstvami či čelením rôznym peripetiám pri preklade beletrie z ukrajinčiny.

V dvoch prednáškach poobednej sekcie sa predstavili entuziastické úspešné absolventky prekladateľstva a tlmočníctva na KTR FF UKF v Nitre. Emília Perez na začiatku vyspovedala Viktóriu Hollú, energickú dabingovú prekladateľku a úpravkyňu z dabingového štúdia Dimas, ktorá si ľahko našla vysnívanú prácu hneď po štátniciach. Budúcim absolventom dokázala, prečo má zmysel kvalitne sa vzdelávať a využívať získané poznatky vo svoj prospech už počas štúdia.

Nakoniec si obecenstvo vypočulo rozhovor Emílie Perez s Lindou Magáthovou, prekladateľkou odborných i umeleckých textov, tlmočníčkou a členkou DoSlovu, občianskeho združenia literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov. Prívetivá hostka informovala o svojich rozličných aktivitách, o trhových podmienkach týkajúcich sa umeleckých prekladateľov, aktivitách o.z. DoSlov aj výhodách pre jeho členov.

Trináste Tvorivé prekladateľské reflexie istotne nesklamali ani jediného účastníka, usudzujúc z entuziazmu a motivácie, ktoré by sa dali v miestnosti počas celého programu priam krájať. Hojný počet otázok a odpovedí, ktoré odzneli, slúžia ako veľmi pozitívny dôkaz významu podobných podujatí aj pokračovania v tradícii ich organizovania, a preto sa už teraz tešíme na snáď rovnako úspešný budúci ročník.

Podujatie je výstupom projektu KEGA 038UKF-4/2022 Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva a VEGA 2/0092/23 Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie.

Fotogaléria

 

Text: Mgr. Eva Verebová, Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Foto: Archív KTR

 

Program

on 03 apríl 2024