Začína ďalší ročník Letnej školy audiovizuálneho prekladu

V dňoch 1. – 4. júna 2021 organizuje Katedra translatológie FF UKF v Nitre ďalší ročník populárneho podujatia Letná škola audiovizuálneho prekladu. Podujatie je určené prekladateľom, úpravcom dialógov, titulkárom, začínajúcim tvorcom titulkov pre nepočujúcich či audiokomentára pre nevidiacich a pravidelne vytvára platformu pre diskusiu o aktuálnych trendoch v profesii či možnosti zaškolenia v rámci vybraných tém.

Tento rok je podujatie rozdelené na dve časti:

  • Preklad, technológie a inklúzia
  • Od prekladu k dostupnosti: EMT Letná škola pre učiteľov a lektorov


Prvá časť podujatia je určená primárne praktikom a ponúka tri základné moduly, ktoré vedú odborníci zo Slovenska i zahraničia. V spolupráci s autorskou spoločnosťou LITA zároveň organizátori pre všetkých účastníkov pripravili diskusiu na tému Autorské práva v AVP a ich ochrana a Profesijné aspekty práce prekladateľa audiovizuálnych textov: aktuálne výzvy a problémy prekladateľov na Slovensku a v Európe s Mgr. Luciou Miklasovou z autorskej spoločnosti LITA a prekladateľkou a zástupkyňou Slovenska v medzinárodnej federácii Audiovisual Translators Europe PhDr. Miroslavou Brezovskou. Diskusia je sprístupnená aj širšej verejnosti, všetky informácie k nej možno nájsť na: http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/podujatia/letna-skola-audiovizualneho-prekladu/moduly-preklad-technologie-a-inkluzia-praktici/autorske-prava-v-avp-a-ich-ochrana-a-profesijne-aspekty-prace-prekladatela-audiovizualnych-textov-aktualne-vyzvy-a-problemy-prekladatelov-na-slovensku-a-v-europe-diskusia

Výnimočnú iniciatívu predstavuje štvrtý deň podujatia, ktorý pozornosť orientuje na vyučujúcich a lektorov v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií v Európe. Ide o jedinečnú iniciatívu šiestich európskych univerzít v rámci medzinárodnej siete European Master's in Translation (EMT). Nitriansky translatológovia spolu s partnermi z Kaunaskej technologickej univerzity, Inštitútu účtovníctva a správy v Porte, Univerzity medzinárodných štúdií v Ríme, Viedenskej univerzity  a Antwerpskej univerzity práve v rámci nitrianskej LŠP spúšťajú novú sériu vzdelávacieho podujatia From Translation to Accessibility: EMT Train the Trainer Summer School. Aktuálny ročník s podnázvom Technologies and practices in AVT and media accessibility training ponúka vystúpenia expertov z celej Európy. Podujatie je taktiež sprístupnené publiku so zrakovým a sluchovým znevýhodnením. Pre slovenských účastníkov je zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenčiny. V prípade záujmu o túto časť podujatia možno všetky potrebné informácie nájsť na: http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/en/events/summer-school-of-audiovisual-translation/from-translation-to-accessibility-emt-train-the-trainer-summer-school

Kompletné informácie o Letnej škole audiovizuálneho prekladu 2021: http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/podujatia/letna-skola-audiovizualneho-prekladu

 

Letná škola audiovizuálneho prekladu 2021:  Preklad, technológie a inklúzia bola podporená finančným príspevkom z Fondu Lita:

 

Štvrtý deň v rámci podujatia Od prekladu k dostupnosti: EMT Letná škola pre učiteľov a lektorov podporilo v rámci schémy Translating Europe Workshop Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad.

on 01 jún 2021